Wyprzedzamy nowotwór to kampania społeczna Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz środowiska motorsportu mająca zwrócić uwagę na problem zbyt późnego wykrywania nowotworów u dzieci.

Patronat honorowy: Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka.

Celem kampanii jest poprawa wczesnej diagnostyki choroby nowotworowej u dzieci. Chcemy uświadomić, że choroba może dotknąć dziecko w każdym wieku, ale nowotwór wcześnie wykryty w większości przypadków jest wyleczalny!

Akcję kierujemy do rodziców, młodzieży oraz lekarzy pierwszego kontaktu.

OPIS SYTUACJI

Nowotwory u dzieci należą to tzw. chorób rzadkich czyli dotykają niedużą liczbę osób w porównaniu do całej populacji (ok. 1200 nowych przypadków rocznie). Jednak alarmujące jest to, że nowotwory stanowią (po wypadkach, urazach i zatruciach) drugą przyczynę śmierci dzieci, ponieważ wciąż mamy problem z diagnozą choroby nowotworowej u dzieci.

Rozpoznanie niektórych typów nowotworów u dzieci jest stawiane najczęściej w zaawansowanych stadiach klinicznych (III i IV). Szanse na wyleczenie są wtedy bardzo małe, proces leczenia jest zdecydowanie dłuższy, trudniejszy i powoduje też więcej skutków ubocznych.

SKĄD POMYSŁ NA POŁĄCZENIE ONKOLOGII DZIECIĘCEJ I MOTORSPORTU?

Załoga musi być doskonale wyszkolona, aby podczas zawodów błyskawicznie podejmować właściwe decyzje. O sukcesie często decydują ułamki sekund. Podobnie jest w przypadku diagnozowania choroby nowotworowej u dzieci. Czas reakcji jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o efektach leczenia!

Dlatego kluczowe jest pogłębianie wiedzy i zachowanie czujności onkologicznej, tak aby nie przeoczyć pierwszych objawów choroby, szybko podjąć właściwą decyzję i skierować dziecko do odpowiedniego ośrodka specjalistycznego.

Więcej informacji na stronach internetowych:
> www.fundacja.net
> www.wyprzedzamynowotwor.net